Általános Szerződési Feltételek

Online vásárlási, rendelési szolgáltatásunk célja a Tau Metafizikai Akadémia tudásanyagának elérhetővé tétele vásárlóink számára.

Távszerződés

A megrendelőlap kitöltésével és elküldésével és annak a tauportal.hu e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a:

Név:
Székhely: 1026 Budapest, Garas u. 7. Mf. 1.
E-mail: rendeles@tauportal.hu
EV nyilvántartási szám:
Adószám:

mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint: A Szolgáltató köteles hozzáférést biztosítani a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott tanfolyam(ok)hoz a Vevő számára.
Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

A vevő a Megrendelőlap kitöltésével és elküldésével kijelenti, hogy előzetesen teljes körű felvilágosítást kapott a választott tanfolyamról, ismeri annak tematikáját, megismerte a díjmentes lecke tartalmát, ezért a tanfolyam elkezdése után, mivel hozzáférhet a tudásanyaghoz, ha meggondolja magát és lemondja a tanfolyamot, nem jogosult a pénz teljes visszatérítésére, csak a befizetett összeg 50%-ra.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ily módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Szolgáltató nem iktatja.

Adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató adatkezelő által a https://tauportal.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek a Stripe Inc., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok és szállítási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://stripe.com/en-hu/privacy.