Hitrendszerek, meggyőződések, tudati programok
Hitrendszerek, meggyőződések, tudati programok
„Hitrendszer: egyetlen alapprogramra épülő pozitív és negatív meggyőződések összessége, amelyek meghatározzák vagy befolyásolják a döntéseket.”

Hitrendszerekről beszélni rendkívül divatossá vált a spirituális körökben. Sokan egyfajta mantraként használják, lassan háttérbe szorítva a pár éve még dobogós karma (amúgy szintén teljesen félreértett és félremagyarázott) kifejezést.

A következőkben ezért meghatározom a hitrendszer valódi jelentését, és azt is, mi a szerepük a Tau-módszerben.

A hitrendszer bőven több mint egyszerű mentális program

Vannak, akik úgy vélik, minden hitrendszer, amit gondolsz valamiről, vagy éppenséggel egy szűrő, egy „napszemüveg, amelyen keresztül a világot szemléled”.

Hitrendszerek, meggyőződések, tudati programok
Hitrendszerek, meggyőződések, tudati programok

Olyan szűrőnek hiszik, amely meghatározza, hogy a beérkező információ és energia miként tudatosul, és meghatározza azt is, hogy miként reagálunk a világ dolgaira, sőt miként manifesztáljuk (teremtjük) meg az életünket.

A valóság ezzel szemben az, hogy a

Hitrendszer: egyetlen alapprogramra épülő pozitív és negatív mentális programok és meggyőződések összessége, amelyek meghatározzák vagy befolyásolják a döntéseket.

Tehát rendszerről beszélünk, egy egész programcsomagról, ami összetett módon jelentkezik az életünkben.

Mi a különbség hit és hit között?

Amikor hitről beszélnek az emberek, javarészt egybemossák a hit háromféle értelmezését – mert valójában háromféle hit létezik, ahogy szentből is háromfélét ismerünk.

Ennek a legfőbb oka az, hogy a magyar nyelv ilyen téren egyszerűsödött és összevont. Ebből pedig mostanra komolyabb galibák alakultak ki, amelyek gátolják a teljes megértést.

A hit anyagi síkon egy bizonytalanságot elfedő lelki-mentális igény: „azt hiszem, sikerült a vizsgám”.

A hit mentális síkon a bizalmat fejezi ki: „hiszek önmagamban”.

A hit spirituális síkon a hidat jelenti: „hiszek a Teremtőben” azaz kapcsolódom Hozzá.

Mi a különbség hitrendszer és meggyőződés között?

A meggyőződés, ezt fontos kihangsúlyozni, elvárás és nem pedig program! A meggyőződés egy mentális elvárás, egy rendkívül egyszerű egyenlettel, mint például A = B, és mint ilyen, statikus, mozdulatlan.

Például „minden férfi (A) disznó (= B)”, vagy „minden nő (A) ostoba (= B)”.

A meggyőződés szinte mindig egy alanyból és egy állításból áll. Ez alkot egy hatóerővel bíró tudati parancsot, egy programot, ami minden esetben hatni kezd, ahogy a feltételek adottakká válnak.

Például ha egy nő meggyőződése, hogy a férfiak őt csak ki akarják használni, akkor tudattalanul is úgy alakítja a kommunikációját, viselkedését, úgy reagál a férfiakra, hogy ez a meggyőződése beigazolódjon.

Éppen ezért nem beszélhetünk a meggyőződések esetén programról, mert nem az hat – hanem a tudat alakítja úgy a manifesztációs folyamatot, hogy a meggyőződésben foglalt kijelentés teljesüljön.

Másként megfogalmazva, a mentális program az, ami folyamatában alakítja a tudat működését, az elvárás pedig egy kívánt cél, amelyet elérni szándékozik a tudat.

Mik azok a mentális programok?

A tudatban ható programok olyan kijelentések, amelyek egy folyamatot határoznak meg, azaz dinamikusak. Ugyancsak egyszerű egyenlet szerint épülnek fel: A -> B.

Példák a mentális programokra: „nekem (A) nem sikerül semmi (-> B)”, esetleg „(-> B) jól érzem magam (A) a bőrömben”.

A mentális program és a mentális elvárás között a legfőbb különbség tehát az, hogy a program dinamikus. Magát a teremtő folyamatot határozza meg, míg az elvárás számára mindegy a folyamat, amíg a cél teljesül.

Másként megfogalmazva a mentális program mindig folyamatot ír le, azt, hogy veled mi legyen, míg az elvárás azt mondja meg, hogy a folyamat vége mi lesz.

A hitrendszerek a programok és elvárások rendszerei

Amikor hitrendszerről beszélünk a Tau-módszertanon belül, akkor a fentebb vázolt mentális elvárások és programok egységes rendszereiről beszélünk.

A Tau-módszer hatékonysága részben ezen a felismerésen alapul: egy-egy hitrendszer egyénenként más elemekből épülhet fel.

Hitrendszer lehet például a szegénységtudat/bőségtudat, a törekvő élet/belenyugvó élet vagy éppen a megerősítő/elutasító önkép.

A hitrendszer cseréje önmagában ritkán elegendő

A Tau-módszer egyik felismerése az, amit „megosztott programok és elvárások”-nak nevezünk.

Mivel a hitrendszerek egyaránt tartalmaznak elvárásokat és programokat, a cseréjük önmagában ritkán vezet tényleges eredményre – mivel az egyes programok és elvárások részei lehetnek más hitrendszereknek is!

Pozitív példával élve, a bőségtudat és a megerősítő önkép egyaránt osztozik olyan programon, hogy „jól érzem magam a bőrömben”, vagy „tisztelem önmagam”.

A Tau-módszerben ezért a hitrendszerek cseréjét megelőzi annak elemeinek feltárása.

5 COMMENTS